Gedragscode

Door het registreren bij Soccer Manager begrijpt u de regels en gaat ermee akkoord.

Het is uw verantwoordelijkheid om de Gedragscode te kennen, te begrijpen en zich eraan te houden.

Volgende regels hebben niet de bedoeling omslachtig te zijn en Soccer Manager eigent zich het recht toe te beslissen welke gedragingen ongepast of buiten de geest van het spel zijn en dan ook disciplinaire maatregelen te nemen die gepast zijn , gaande tot afsluiting of verwijdering van het lidmaatschap.

1. Gebruikersnamen

Elke gebruiker is vereist om een naam te kiezen bij het registreren en dit kan dan door andere gebruikers van de site gezien worden. In het bijzonder, je mag geen gebruikersnaam gebruiken:

 1. Behorende aan een ander persoon met de intentie om zich als deze persoon voor te doen;
 2. Verwijzen naar en/of proberen Soccer Manager te verpersoonlijken of welke van zijn produkten ook,met inbegrip van deSMFA;
 3. Dit impliceert vulgair taalgebruik of taalgebruik dat op een of andere wijze aanstootgevend, oneerbiedig, obsceen, vijandig of dat omwille van etnische of racistische redenen verwerpelijk is.;
 4. Gerelateerd aan drugs, sex, alcohol of criminele activiteiten.

Wanneer Soccer Manager een naam aanstootgevend of ongepast vindt kunnen ze, in eer en geweten en in alle discretie, de naam veranderen en eventueel gepaste maatregelen treffen en/of overgaan tot uitsluiting van het lidmaatschap.

2. Meerdere Accounts

U hebt slechts recht op één club in eender welke Spelwereld. Wanneer Soccer Manager vermoedt dat u meer dan één club hebt in welke Spelwereld dan ook (zie punt 3), kan het, in eer en geweten en in absolute discretie, gepaste maatregelen treffen en/of uw lidmaatschap verwijderen.

3. Transfermarkt

Er zijn verschillende manieren waarop je verdacht kunt zijn dat je de regels hebt overtreden in relatie tot de transfermarkt:

 1. Gebruik van meerdere accounts (gekoppeld aan punt 2) om de transfermarkt te beïnvloeden (ook gekoppeld aan de punten 3b, 3c, 3d & 3e);
 2. Akkoord gaan om een speler te verkopen aan een andere manager in de ene Spelwereld in ruil voor het door hun aan jou verkopen van een speler in een andere Spelwerelden;
 3. Meedoen aan een Spelwereld waar jij op het moment al manager bent of waarin een vriend manager is om te voorkomen dat een andere manager een speler koopt (gerelateerd aan punt 2);
 4. Meedoen aan een Spelwereld waarin je al manager bent of een vriend manager is om een speler transfervrij te laten gaan zodat een andere club deze kan kopen (gerelateerd aan punt 2);
 5. Meedoen aan een Spelwereld waarin je al manager bent of een vriend manager is om een speler te kopen/verkopen om een club te bevoordelen (gerelateerd aan punt 2);
 6. Als je van plan bent een {Spel Wereld} te verlaten waarin je actief bent als manager en om een speler te transfereren ingaand/uitgaand om zo een club te bevoordelen, en als je dan ontslag neemt uit die club als de transfer voltooid is (gelinkt aan punt )Spelwereld;

Wanneer Soccer Manager vermoedt dat je de regels betreffende de transfermarkt overtreden hebt , kunnen ze, in eer en geweten en in absolute discretie, gepaste maatregelen treffen en/of je lidmaatschap schorsen.

4. Wedstrijd Resultaten

Er zijn verschillende manieren waarin je kan worden geclassificeerd als regelbreker in relatie tot wedstrijd resultaten:

 1. Meedoen aan een Spelwereld waarin je al manager bent of een vriend manager is om resultaten te regelen door tegen een verzwakt team te spelen (gerelateerd aan punt 2);
 2. Meespelen in een Spelwereld waarin je al manager bent of een vriend manager is om resultaten te regelen door spelers op een verkeerde positie te laten spelen (gerelateerd aan punt 2).

Als Soccer Manager van oordeel is dat je de regels hebt geschonden in verband met de wedstrijdresultaten,kan het,alleen en onvoorwaardelijk,de passende maatregel nemen en/of uw lidmaatschap opschorten.

5. Huren

Wanneer Soccer Manager vermoedt dat u lid geworden bent van een Spelwereld waar u zelf en/of een vriend manager bent en/of is, om zo spelers te lenen en/of ontlenen en zo loonkosten (zie punt 2) uit te sparen voor de club, kan het, in eer en geweten en in alle discretie, maatregelen treffen en eventueel uw lidmaatschap opschorten en/of verwijderen.

6. Club Wisseling

Wanneer Soccer Manager vermoedt dat u steeds verandert van club om te managen (zie punt 2 tot 5) kan het, in eer en geweten en in alle discretie, gepaste maatregelen treffen en eventueel uw lidmaatschap schorsen en/of verwijderen.

7. Aangepaste spelwereld

Als je eigenaar bent van een Aangepaste spelwereld kunt u geen misbruik maken van de privileges die verder gaan met het door:

 1. Het maken van bedreigingen richting van een andere manager om een transfer te voeren met je.;
 2. Bedreigingen om een manager te ontslaan of zijn misbruikelijk richting ze in hoop dat ze ontslag nemen;
 3. Vragen aan een manager om een speler van jouw club te kopen of een speler te verkopen aan jouw club als jij hen een toelaat toe te treden tot jouw Aangepaste spelwereld.

Wanneer Soccer Manager vermoedt dat u de privileges die samengaan met een Aangepaste spelwereld misbruikt, kunnen ze, in eer en geweten en in absolute discretie, gepaste maatregelen treffen en/of overgaan tot schorsing en/of verwijdering van uw lidmaatschap.

8. Privéberichten

De volgende vormen van Privébericht worden beschouwd als onaanvaardbaar:

 1. Dreigen in de natuur;
 2. Treiteren, bedreigen, of veroorzaken van angst of ongemak;
 3. Bevat vulgaire taal of die anderszins aanstootgevend zijn, lasterlijk, obsceen, haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk;
 4. Gerelateerd aan drugs, sex, alcohol of criminele activiteiten;
 5. De SMFA verpersoonlijken of enige andere Soccer Manager werknemer.

Wanneer Soccer Manager vermoedt dat u onerantwoorde privéberichten hebt verstuurd, kan het, in eer en geweten en in volle discretie, gepaste maatregelen treffen en uw lidmaatschap eventueel schorsen en/of verwijderen.

9. Spelwereld Nieuwskrant

De volgende krantartikels worden geacht onaanvaardbaar te zijn:

 1. Dreigen in de natuur;
 2. Treiteren, bedreigen, of veroorzaken van angst of ongemak;
 3. Bevat vulgaire taal of die anderszins aanstootgevend zijn, lasterlijk, obsceen, haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk;
 4. Gerelateerd aan drugs, sex, alcohol of criminele activiteiten;
 5. De SMFA verpersoonlijken of enige andere Soccer Manager werknemer.

Wanneer Soccer Manager vermoedt dat u onaanvaardbare nieuwsartikels geschreven hebt, kan het, in eer en geweten en in absolute discretie, gepaste maatregelen treffen en eventueel overgaan tot schorsing en/of verwijdering van uw lidmaatschap.

10. Fouten/Uitwegen

Als Soccer Manager geloof dat u om het even welke fouten of uitvluchten binnen de plaats hebt geëxploiteerd om een oneerlijk voordeel over andere leden te bereiken, kan het, in zijn enige en absolute discretie, de aangewezen actie voeren tegen en/of uw rekening opschorten.

21 februari, 2011

Wij kunnen altijd deze regels en voorwaarden aanpassen zonder te waarschuwen.

Alstublieft controleer regelmatig.

Voortgezet gebruik van Soccer Manager nadat een verandering is doorgevoerd impliceert dat je de verandering aanvaardt.

Algemene Voorwaarden | Gedragscode | Privacy Beleid | site overzicht | Over ons | Neem Contact Op Met Ons

© 2005-2018 Soccer Manager Ltd. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.