Gebruiksvoorwaarden

Introductie

 • Deze voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elk en enig gebruik van de website van Soccer Manager en zijn spelletjes, competities, inhoud en diensten, inclusief zonder beperking de Communicatie dienst zoals hieronder beschreven ("de Web Site") en enig ingediend, toegevoegd of anderzins op de Web Site geplaatst materiaal, samen met elk en enig materiaal, opmerkingen, berichten en andere communicatie richting, van of gebruik makend van de Web Site, enig onderdeel van de Web Site of bijbehorende dienst ("Communicatie").
 • Als u de website gebruikt zegt u tegen Soccer Manager dat u begrijpt en berijd bent om deze condities aan mee te werken. Als u deze condities niet begrijpt, raden wij u aan om deze website niet te gebruiken en zonder enig comunicatie te maken.
 • Als je jonger bent dan 18 jaar en deze Voorwaarden niet begrijpt vraag dan a.u.b. een ouder of begeleider om je de voorwaarden uit te leggen.
 • Soccer Manager kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Deze wijzigingen zijn van kracht zodra ze beschikbaar zijn via www.soccermanager.com/terms-main.php

Ga naar Boven

Gebruik van de Website

 • Soccer Manager verleent je het niet-exclusieve, beperkte recht de website te downloaden en gebruiken voor privé, niet-commercieel gebruik via internet. Je mag deze rechten niet afdragen, doorgeven of verder verhandelen zonder Soccer Manager's voorafgaande geschreven goedkeuring. Deze voorwaarden en de rechten die daaraan ontleend kunnen worden verlenen je geen eigendomsrechten binnen de website en mogen niet worden opgevat als verkoop of eigendomsverandering van copyright of andere rechten.

Ga naar Boven

Intellectuele Eigendomsrechten

 • Tenzij expliciet anders vermeld, alle copyrights, ontwerp rechten, database rechten, patent rechten, trade mark en imagorechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de Web Site behoren toe aan Soccer Manager, of zijn toegekend aan Soccer Manager.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten van Soccer Manager worden hierbij gesteld en gereserveerd.
 • Alle merknamen en merken van een derde partij zijn de eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Soccer manager stelt geen bevelschriften op namen hen noch vertegenwoordigd hen. Meer in het bijzonder, Soccer manager doet geen aanspraak of laat enige titel of interesse gelden op enige communicatie, informatie of data van derden op de website die verwijst naar gebeurtenissen, mensen, organisaties, ploegen clubs, plaatsen, stadia, bedrijven of competities uit de echte wereld (Real World Data).
 • Alle Echte Wereld Data en alle rechten van Echte Wereld Data zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en Soccer Manager heeft geen en vertegenwoordigd geen enkele connectie of associatie met enige Echte Wereld Data of enig onderwerp van enige Echte Wereld Data.
 • Realistische Wereld Data is enkel in de website inbegrepen om informatie te verstrekken en om realistiche wereldfeiten eerlijk en waarheidsgetrouw weer te geven

Ga naar Boven

Beperkingen en Verplichtingen

 • Je ging niet akkoord met:
  • Computerkraak, poging om, wijzig te hacken, pas aan, fuseer, vertaal, decompile, demonteer, decompile of keer ingenieur om of creëer afgeleid werken uit de Website of informaties bevatten in het, naar de volledigste omvang toestond door toepasbare wet
  • verwijderen, uitschakelen, wijzigen, aanvullen of knoeien met een programma-code of de gegevens, auteursrechten, handelsmerken of andere kennisgevingen van eigendomsrechten en legenden die op of in de Web Site
  • maak de Website of ieder Spel beschikbaar voor iedere derde partij;
  • het maken van software die gegevens of werkzaamheid namaakt;
  • gebruik of de deal in de Web Site, behalve zoals toegestaan door deze Algemene voorwaarden
  • omvatten contactgegevens ter bevordering van de communicatie buiten de website, in enige communicatie
  • gebruik uw toegang tot de Web Site, of verzamelde informatie, voor het zenden van ongewenste massa-emails.
  • maak om het even welk openbaar of commercieel gebruik van de Website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Voetbal Manager;
  • lever hypertext link, URL links, grafische links, hyperlinks of andere directe connectie voor winst aan de Web Site zonder Soccer Manager's voorafgaande schriftelijke toestemming;
  • weergeven, publiceren, kopiëren, printen, posten of ander gebruik van de Web Site en de informatie hierin in het voordeel van derden of andere websites zonder schriftelijke toestemming van Soccer Manager;
  • de Website of iedere vorm van communicatie te gebruiken of te verwerken of om de informatie die de Website bevat oneerlijk of voor illegale of immorele doeleinden te gebruiken.
  • de Website of iedere vorm van communicatie te gebruiken of te verwerken of om de informatie die de Website bevat oneerlijk of voor illegale of immorele doeleinden te gebruiken.
  • verwijder of omzeil elke vorm van auteursrecht, beschermde merknamen of patenten

Ga naar Boven

Regels / Gedragscode

 • Wij hebben het recht om op elk moment gebruikers te verwijderen of te schorsen voor gelijk welke reden zonder een terugbetaling van aangekochte items..
  • Enkele voorbeelden van redenen die er toe kunnen leiden dat we een gebruikersaccount verwijderen of schorsen staan beneden vermeld:
   • Voortdurend valsspelen op de site, met name op de transfermarkt;
   • Proberen om wedstrijd resultaten te manipuleren/beïnvloeden;
   • Het spelen met meer dan één team in dezelfde Spelwereld;
   • Het gebruik van meerdere accounts om de limiet van één club per Spelwereld te omzeilen;
   • Gebruik maken van de site op een manier die door ons beschouwd wordt als het ruïneren van de ervaringen voor andere gebruikers.
  • U gaat akkoord dat u zich gehoorzaamt met de gedragsregels van de website beschikbaar op www.soccermanager.com/code-of-conduct.php, de regels van elk spel beschikbaar op de website en alle andere regels die toepasbaar zijn.

  Ga naar Boven

  Website

  • Websites van derden en online services waar de Web Site naar linkt ("Externe websites") zijn niet geverifieerd of nagekeken door Soccer Manager.
  • Alle gebruik en toegang naar Externe Sites gebeurt op eigen risico.
  • Elke gebruikersnaam en paswoord aan u toegewezen is voor u persoonlijk, om uw toegang tot de Web Site te garanderen, en mag niet vrijgegeven worden aan derden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Soccer Manager.
  • Alle communicatie gestuurd door Soccer Manager en bijlages daartoe zijn alleen bedoeld voor de geadresseerde en/of andere geautoriseerd om ze te ontvangen.

  Ga naar Boven

  Forum en Communicaties

  • De Web Site is een entertainment- en informatiedienst en daarbij is Soccer Manager betrokken bij het verzenden, opslaan, verkrijgen en verhandelen met derde Communicatiepartijen zonder inspectie, selectie of aanpassing van de inhoud - waar het een geleider voor is.
  • Alle opinies uitgedrukt in eender welke communicatie zijn opinies van individuen en niet deze van Soccer Manager, tenzij anders aangegeven door Soccer Manager.
  • Soccer Manager is niet verantwoordelijk voor en wijst alle verantwoordelijkheid af voor verslagen, opvattingen en/of uitlatingen uitgedrukt in welke Communicatie dan ook.
  • Door gebruik te maken van de Web Site erkent u dat Soccer Manager geen verantwoordelijkheid heeft om de inhoud van enige Communicatie te toetsen en dat alle Communicatie ter beschikking wordt gesteld met als basis dat Soccer Manager niet vereist is en geen controle of beoordeling uitoefent over de inhoud.
  • Onverminderd al het voorgaande heeft Soccer Manager zowel de bevoegdheid om alle Communicatie te verbieden of te verwijderen als de bevoegdheid om de toegang tot en het maken van Communicatie tijdelijk of definitief te verhinderen
  • Je aanvaardt dat Soccer Manager jouw communicatie kan gebruiken, publiceren, bewerken en aanpassen voor doelstellingen verwant met de Web Site en de onderneming van Soccer Manager. Hierbij verleen je een onbeperkte, niet-exclusieve machtiging om dit te doen en neem je afstand van alle zogenaamde morele rechten in jouw Communicatie.
  • Je gaat akkoord en gaat aan dat je geen Berichten doorstuurt of doorgeeft aan een Web Site of iets van dergelijke aard:
   • is onwettig of laat de burgerlijke of criminele aansprakelijkheid stijgen
   • bevordert elke illegale of onwettelijke activiteit;
   • maakt inbreuk op gelijk welk auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van gelijk welke derde partij of draagt bij tot inbreuk of piraterij
   • omvat om het even welk computervirus, wormen, logicabommen of andere kwaadwillige software of technisch schadelijke gegevens;
   • is beledigend, pornografisch, lasterlijk, discriminerend of obsceen;
   • kwelt elke persoon;
   • aanprijzen of promoten van een derde partij
   • wie zoekt of poging doet om een kind onder de leeftijd van 16 te ontmoeten of wie een ontmoeting als doel heeft of wil uitvoeren;
   • bevat gelijk welk verboden materiaal, inclusief maar niet beperkt tot paswoorden, medische informatie of vertrouwelijke informatie van gelijk welke persoon; of
   • uitlokken, uitnodigen, aanmoedigen, pleiten, aanzetten tot of provoceren van al het voorgaande.
 • Het is een vaak voorkomende gebuertenis dat gebruikers van het internet niet zijn wie zij beweren te zijn. Mensen geven informatie of gedragen op een onbetrouwbaare, misleidende, onwettige of zelf illegaale manier. Soccer Manager kan niet bewijsen dat de informatie die andere gebruikers weergeven goed of fout zijn. Dit is een beslising die alleen u kunt maken. U zult op u hoede moeten zijn op elke website waar u heen gaat. Als u deze website en haar diensten acccepteerd u dat deze website op eigen risco word gebruikt. NEEM DAAROM GRAAG SPECIALE ZORG VOOR U PERSOONLIJKE GEGEVENS. ONDER ANDERE UW FAMILIENAAM, ADRES, EMAIL-ADRES, TELEFOONNUMMER, EN PLAATSEN WAAR U HEEN GAAT.
 • Ga naar Boven

  Betrouwbaarheid

  • Soccer Manager levert en onderhoud de Web Site voor persoonlijk entertainment, op een "zoals het is" basis en is alleen verplicht om de diensten met een acceptabele vaardigheid en zorg aan te bieden.
  • Soccer Manager geeft geen andere garantie af in verband met de Web Site en tot het maximum dat door de wet toegestaan wordt, Soccer Manager valt buiten verantwoordelijk voor:
   • enig verlies of beschadiging in wat voor vorm dan ook, inclusief zonder limiet enige directe, indirecte, speciale, strafbare of gevolgschade, ongeacht of deze voorkomt uit een probleem dat aan Soccer Manager kenbaar is gemaakt;
   • De nauwkeurigheid, valuta of geldigheid van de informatie en het materiaal binnen alle gesprekken of de Web Site;
   • elke onderbreking of vertraging in het updaten van de website;
   • elke onjuiste of onzorgvuldige informatie op de Website;
   • De overtreding van welke persoon dan ook, op iedere copyright of andere intellectuele auteursrechten van welke derde partij dan ook, doormiddel van welke communicatie dan ook, of gebruik van de Web Site;
   • de beschikbaarheid, kwaliteit, inhoud of aard van Externe Sites;
   • elke transactie betreffende Externe Sites;
   • elke hoeveelheid of soort verlies of schade veroorzaakt door virussen of andere slechte software die schade kan toebrengen aan de computerapparatuur, software, data of andere eigendom van een gebruiker, veroorzaakt door het binnengaan, gebruiken of downloaden van de Web Site, of elke Communicatie;
   • alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die maar voor dit bericht effect zou hebben.
  • Soccer Manager kan niet garanderen dat de werking van de Web Site ononderbroken en vrij van fouten zal zijn.
  • Soccer Manager is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verzuim om aan enige verplichting binnen deze overeenkomst te voldoen indien dit verzuim te wijten is aan redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden buiten haar invloed, inclusief maar niet beperkt tot internetstoringen, communicatiestoringen, brand, overstromingen, oorlog of natuurrampen.
  • Behalve zoals hierboven zijn er geen andere garanties, voorwaarden , expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, en al deze voorwaarden worden hierbij uitgesloten, voor zover maximaal is toegestaan door de wet.
  • Bovenstaande Algemene voorwaarden vallen onder uw statutaire en normale wet consumentenrechten and zullen geen rechten limiteren die u heeft als consument welke niet uitgesloten mogen worden van de toepasbare wet, noch zal het Soccer Manager's verantwoordelijkheden voor overlijden of persoonlijke schade resulterend van nalatigheid of enige fraudulente vertegenwoordiging uitsluiten of limiteren.
  • Je gaat ermee accoord dat, betrekking hebbend op je gebruik van de Website, je jezelf niet zult gedragen op een manier die onwettig is of die aanleiding geeft tot civiele of criminele aansprakelijkheid of die de Website in opspraak kan brengen.
  • Je gaat er mee akkoord dat je verantwoordelijk bent en blijft voor het bewaren van de identiteit van jouw wachtwoord en je ledenaccount en voor alle activiteiten die op die account gebeuren.
  • Bij deze vergoed, verdedig, en houd het voor risicoloos en stel Soccer Manager, partners van Soccer Manager en voorzitters, directeurs, eigenaars, agenten, informanten, partners, licentieverstrekkers en gelicentieerden van Soccer Manager (gezamenlijk, de "Schadeloosgestelde Partij") vrij van iedere vorm van aansprakelijkheid en kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria) opgelopen door de Schadeloosgestelde Partij in verband met elke eis voortkomend uit elke schending van deze Voorwaarden door jou of eisen voortkomend uit jouw gebruik van de Website, elke Communicatie en elk gebruik van jouw gebruikersaccount. Je zal zo goed mogelijk samenwerken met Soccer Manager in de verdediging van elke eis. Soccer Manager behoudt zich het recht voor, op kosten van Soccer Manager zelf, de exclusieve verdediging en controle over elke zaak die op enige manier onderworpen is aan schadeloosstelling door jou, op zich te nemen.

  Ga naar Boven

  Beëindiging

  • Zonder begrenzing tot elke andere rechten het kan hebben mag Soccer Manager de toegang tot en het gebruik van de Web Site en elk onderdeel er van zonder bericht verwijderen, beperken, annuleren of opschorten, als het beschouwt (in zijn enige beleid) dat u een van de Voorwaarden hebt gebroken.

  Ga naar Boven

  Privacy en Cookie Beleid

 • Soccer Manager zal alleen verzamelde informatie over u gebruiken in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.
  • Soccer Manager kan u bepaalde informatie vragen (zoals uw naam, email adres en contactgegevens) wanneer u inschrijft of aanmeldt op onze website.
  • Soccer Manager mag, naast verkeerspatronen van gebruikers en gebruik van de wedsite, ook bijhouden welke onderdelen van de Web Site en diensten je geïnteresseerd in bent. Deze informatie word in overeenstemming met het interne beveiligingsbeleid bijgehouden en mag gebruikt worden:
   • het verwerken van uw Communications, uw inschrijving op de website en in staat te stellen uw gebruik van de website en de bijbehorende diensten;
   • open en activeer je account en voorzie je van een up to date, efficiënte en betrouwbare service;
   • prijsvragen beheren;
   • het algemene verloop van de Website
  • Google en de DoubleClick DART cookie:
   • Google, als een derde-partij verkoper, gebruikt cookies om deze site van advertenties te voorzien.
   • Het gebruik van het DART cookie door Google maakt het mogelijk om advertenties aan gebruikers aan te bieden gebaseerd op hun bezoek aan deze en andere pagina's op het Internet.
   • Gebruikers kunnen opteren het DART cookie niet te gebruiken door de Google hanteert een inhoudelijk netwerk privé beleid te bezoeken.
   • Wij maken gebruik van derden reclame bedrijven om advertenties te dienen wanneer u onze website bezoekt.
   • Deze bedrijven kunnen informatie over je bezoek aan deze en andere websites gebruiken (niet je naam, adres, email adres of telefoonnummer), om je advertenties over artikelen en diensten aan te bieden die voor jou interessant kunnen zijn.
   • als je meer informatie wenst over deze zaken en je opties wilt weten in relatie tot het niet ontvangen van deze informatie gebruikt door deze bedrijven, bezoek dan alstublieft de Network Advertising Initiative website.
  • Door het opgeven en doorgeven van deze gegevens gaat u akkoord met het gebruik.
  • Af en toe kan Soccer Manager telefoongesprekken controleren en opnemen voor opleidingsdoeleinden en om onze service te verbeteren.
  • Voetbal Manager zal nooit gevoelige informatie over je verzamelen zonder je uitdrukkelijke toestemming.
  • In overeenstemming met de Data Protection Act 1998, is Soccer Manager geregistreerd bij de Information Commissioner Z1222362.
  • Als u gelooft dat Soccer Manager informatie over u heeft die u niet wilt dat Soccer Manager heeft of die niet correct is, neemt u dan alstublieft contact op met Soccer Manager zoals hieronder beschreven en Soccer Manager zal de gegevens corrigeren of verwijderen zoals u heeft verzocht zo snel als redelijk uitvoerbaar.
  • Als u nog andere zorgen heeft over privacy in het algemeen, dit privacy beleid of deze website kunt u contact opnemen met Soccer Manager.

  Ga naar Boven

  Marketing Communicaties

  • Soccer Manager geeft je de keuze of je al dan niet wil dat Soccer Manager of andere gekende bedrijven je mogen contacteren in verband met toekomstige aanbiedingen, evenementen en nieuwe diensten of gerelateerde activiteiten die je nuttig kan vinden. Soccer Manager zal geen personlijke informatie verkopen of ruilen met andere bedrijven, maar Soccer Manager zou je op de hoogte willen houden van verdere ontwikkelingen op de Web Site en bepaalde Spellen en Soccer Manager zou gegevens met andere gekende bedrijven die mogelijk interessante aanbiedingen of informatie voor u hebben (binnen of buiten de EU), willen delen.
  • Soccer Manager zal geen marketing emails aan u sturen of uw gegevens doorgeven aan derden zonder uw toestemming.
  • We currently contact customers via the following methods:
   • Email - unless you click the unsubscribe link in an email
   • Push - if you have one of our apps installed and have notifications enabled
  • You can manage your overall preferences through your account. You can opt out of specific channels via the instructions below:
   • To opt out of our emails, use the unsubscribe link within any email you receive from us
   • To opt out of push notifications from specific games, turn off notifications in the relevant app

  Ga naar Boven

  Cookies

  • Soccer Manager maakt gebruik van 'cookies' op de website. Cookies zijn een manier van het opslaan van informatie (bijvoorbeeld, of u de website heeft bezocht) en zijn gebruikt door Soccer Manager om de website en de diensten te verbeteren. Als u dat niet wilt, dan kunt u uw internet-browser instellingen wijzigen om geen cookies te accepteren, maar let er op dat dit uw internet ervaring kan beïnvloeden wanner u de website gebruikt.
  • Als je de cookies niet uit zet, zal de website er naar vragen en en gegevens opslaan inclusief naam en email adres en kan automatisch bepaalde informatie invoegen over het abonnement of Communicatie formulieren, zodat u de website kunt gebruiken met minder formulieren te moeten invullen.

  Ga naar Boven

  Betaalde functies.

  • Deze browsergame is gratis te spelen, je kunt wel extra opties en diensten kopen om intensiever gebruik van dit spel mogelijk te maken. Dit is inclusief de privé-competities zonder limiet Betaalde functies..
  • Betaalde functies. zijn de kenmerken van de Web Site die kunnen worden gebruikt met inachtneming van deze algemene voorwaarden en op basis van de vergunning die door deze voorwaarden en bepalingen. Deze algemene voorwaarden en uw gebruik van de website geven je niet enkel recht op eigendom in een gebouw dat materieel of immaterieel (waaronder in ieder aangekocht product).
  • Bij de Betaalde functies. hoort ook een virtuele munteenheid die gebruikt wordt op en als onderdeel van de website. "Virtuele Pasmunt"
  • Virtuele Pasmunt mag alleen geruild worden voor andere Betaalde functies. op en als onderdeel van de Web Site.
  • Virtuele Pasmunt is een aangekocht product en in overeenstemming met alle Betaalde functies. vertegenwoordigd dit geen echte waarde.
  • Als je een aangekocht product aanschaft, dan koop je enkel het recht om dat aangekocht product te gebruiken binnen, en als onderdeel van de website, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
  • Het is een voorwaarde en fundamenteel onderdeel van deze algemene voorwaarden en het gebruik van de website, dat je niet koopt, verkoopt, ruilt, verhandelt of anderzins onrechtmatig omgaat met enig aangekocht product (inclusief Virtuele Pasmunt) buiten de website om of op wat voor manier dan ook, zoals hierboven genoemd, anders omgaat met Virtuele Pasmunt, anders dan dat deze ingeruild worden voor bepaalde andere aangewezen Betaalde functies. alleen op en als onderdeel van de website.
  • Het is een verdere voorwaarde en basis bepaling van deze algemene voorwaarden dat het niet is toegestaan om enig onderdeel van deze website te verkopen, verhuren, ruilen, verhandelen, lenen, uit te lenen of er op andere wijze handel mee te drijven, inclusief je website account, wachtwoord of gebruikersnaam.
  • Betaalde functies. kunnen gekocht worden doormiddel van je credit- of debetkaart, via de mobiele telefoon, of doormiddel van een Paypal account.
  • WIL GEEN CONTANT GELD STUREN. VOETBALMANAGER ZAL GEEN CONTANT GELD AANVAARDEN (MAAR BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DAT TE DOEN). VOETBAL MANAGER ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR CONTANT GELD, POST ORDER, POST WISSEL OF CHEQUE VERLOREN IN DE POST OF VERZONDEN NAAR MAAR NIET ONTVANGEN DOOR VOETBAL MANAGER.
  • Betaalde functies. worden met korting aangeboden op Web Site. Je kunt ze kopen voor de genoemde prijs door onderstaande instructies te volgen.
  • Wanneer je het benodigde formulier om Betaalde functies. te kopen volledig ingevuld hebt ingestuurd, ben je akkoord gegaan met de genoemde prijs ("Order").
  • Bestellingen vallen onder deze voorwaarden en zullen bevestigd worden per e-mail of door middel van een sms antwoord, afhankelijk van de betaalmethode. Bestellingen worden als geaccepteerd beschouwd wanneer Soccer Manager de bevestigings e-mail of het sms antwoord heeft verstuurd.
  • Soccer Manager mag elke verkoop annuleren en geen Betaalde functies. leveren als het acceptabel is om dit te doen en mag op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken de beschikbaarheid van Betaalde functies. wijzigen of stopzetten.
  • De aankoop van een Betaalde functies. is een dienst die ingaat wanneer Soccer Manager het aangekocht product beschikbaar maakt. Vervolgens is het niet meer mogelijk je bestelling ongedaan te maken.
  • Als u een aangekocht product door een fout op de Web Site niet kunt gebruiken dan zal Soccer Manager er naar streven om u te voorzien van een vervanging of als ze dat niet kunnen dan komt u mogelijk voor een terugbetaling in aanmerking.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aankopen van Betaalde functies. (inclusief Virtuele Pasmunt) definitief en worden niet terugbetaald. Wanneer Soccer Manager onder deze voorwaarden een terugbetaling dient te doen voor Betaalde functies., zal je account gecrediteerd worden met het overeenkomstige bedrag dat van uw creditcard, betaalkaart of via een andere betaalmethode van uw account is afgeschreven voor deze Betaalde functies. en uw Betaalde functies. verwijderen van de Web Site (dit kan spelwerelden of clubs bevatten die aan deze Betaalde functies. verbonden zijn).
  • De betaling zal zichtbaar worden op uw maandelijkse credit card afrekening, bank afschrift of mobiele telefoon afschrift. Credit card Bestellingen zullen worden bevestigd door een e-mail en betalen per mobiele telefoon door middel van een sms reactie en ze worden als geaccepteerd beschouwd wanneer Soccer Manager de bevestigings e-mail of sms reactie verstuurd heeft. Alle Bestel details en facturen zullen naar het credit card, pinpas of mobiele telefoon factureringsadres gestuurd worden, en niet naar het verzendadres, indien dit afwijkt.
  • Bestellingen die niet voltooid kunnen worden zullen je niet worden aangerekend en indien gepast zal Soccer Manager elke som gedebiteerd aan Soccer Manager terugstorten op jouw rekening.
  • Voetbal Manager kan niet garanderen dat een bijzondere aangekocht product altijd beschikbaar zal zijn.
  • BELANGRIJK: We doen ons best om alle informatie op deze site accuraat te houden. Echter, soms kunnen fouten voorkomen. Als Soccer Manager een fout ontdekt die invloed heeft op jou, zal Soccer Manager je zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen. In dat geval heeft Soccer Manager het recht een transactie ongedaan te maken of te schorsen totdat de fout gecorrigeerd is. Soccer Manager zal binnen de grenzen van het mogelijke alles in het werk stellen om te voorkomen dat dezelfde fout opnieuw gemaakt wordt en dat de situatie zo spoedig mogelijk weer in orde wordt gemaakt.
  • Je mag niet een account kopen, verkopen, geven of ruilen, of aanbieden om een account te kopen, verkopen, geven of ruilen, of Betaalde functies. en enige poging zullen ongedaan worden gemaakt en komen te vervallen.
  • Soccer Manager staat het niet toe om enig lidmaatschap en/of Betaalde functies. buiten de Web Site om te verhandelen, of het verkopen, weggeven of ruilen in de echte wereld van iets dat nu of ooit onderdeel van de Web Site is (geweest), tenzij Soccer Manager hiertoe schriftelijke toestemming heeft verleend.
  • In overeenstemming hiermee is het verboden om een account en/of Betaalde functies. voor echt geld te verkopen, of om deze in te ruilen voor andere zaken buiten deze Web Site. Elke poging hiertoe is in overtreding met deze voorwaarden en resulteert in een schorsing of een toegangsverbod tot onze Web Site.
  • Jouw grondwettelijke rechten worden niet aangetast door deze Voorwaarden.

  Ga naar Boven

  Waarom hebben verschillende betaal methodes verschillende prijzen?

  Je zal zien dat de hoeveelheid SM Punten die we je geven voor dezelfde prijs kunnen varieren per betaal methode. We hebben lang over deze beslissing nagedacht en dit is omdat we verschillende overeenkomsten met verschillende organisaties hebben om verschillende betaal methodes te kunnen bieden. Zij nemen een percentage van het geld dat jij betaald, maar de hoeveelheid daarvan verschilt van land tot land. We kunnen voor alle betaalmogelijkheden een gelijk aantal SM Punten uitgeven, door het gemiddelde te nemen van de verschillende uitbetalingspercentages. Maar we willen onze goedkoopste betaalmogelijkheden niet bestraffen door de prijzen te verhogen. We willen het door hun verschafte voordeel doorgeven aan jou in de vorm van meer SM Punten.

  Ga naar Boven

  Algemene Algemene Voorwaarden

  • Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Soccer Manager en betreft de uitsluiting van alle andere voorwaarden en condities van het contract die u voorstelt.
  • Het onvermogen om eender welke van deze Voorwaarden af te dwingen zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige voorwaarde of recht.
  • Indien enig deel van deze Voorwaarden niet uitvoerbaar blijkt te zijn, zal het worden opgevat zo veel mogelijk aan de bedoeling en de rest van de bepalingen blijven volledig van kracht.
  • De Website is bedoeld voor en gericht op het Verenigd Koninkrijk en geen vertegenwoordiging of garantie wordt gegeven over het al dan niet overeenkomen van de Website met de regelgeving en lokale wetten van elk ander land.
  • Het gebruik van Soccer Manager en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Engeland, die exclusief toepasselijk zijn op de interpretatie, de toepassing en de gevolgen van alle bovenvermelde toestemmingen, uitsluitingen, machtigingen en gebruiksvoorwaarden en moeten geinterpreteerd worden volgens de wetten van Engeland en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van Engelse rechtbanken.
 • De Engelstalige versie van deze voorwaarden is de overheersende en gezaghebbende versie en elke vertaling van deze voorwaarden dient enkel als referentie.
 • Ga naar Boven

  Aanvullende Voorwaarden voor het gebruik van Google Maps

  • Door het gebruiken van Soccer ManagerGoogle Maps Instellingen, ben je akkoord gebonden te zijn aan GoogleAlgemene Voorwaarden.

  Over Voetbal Manager

  • Soccer Manager Limited
  • Geregistreerd vennootschaps nummer: 05271374
  • Geregistreerd bedrijfsadres: Soccer Manager Ltd, Shorrock House, 1 Faraday Court, Fulwood, Preston, England, United Kingdom PR2 9NB.

  Ga naar Boven

  21 mei, 2018

  Wij kunnen altijd deze regels en voorwaarden aanpassen zonder te waarschuwen.

  Alstublieft controleer regelmatig.

  Voortgezet gebruik van Soccer Manager nadat een verandering is doorgevoerd impliceert dat je de verandering aanvaardt.

  Ga naar Boven

  Algemene Voorwaarden | Gedragscode | Privacy Beleid | site overzicht | Over ons | Neem Contact Op Met Ons

  © 2005-2018 Soccer Manager Ltd. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.